Datele Serviciului 112 vor fi stocate și prelucrate în format electronic | TELEVIZIUNEA NORDULUI

Datele Serviciului 112 vor fi stocate și prelucrate în format electronic

Datele Serviciului 112 vor fi stocate și prelucrate în format electronic

Toate informațiile înregistrate la Serviciul 112 vor fi stocate pe un termen de până la 10 ani într-un sistem informațional automatizat, care până în prezent funcționa în regim de testare.

Acest fapt va permite o gestionare mai bună a datelor, elaborarea statisticilor, dar și eficientizarea activității Serviciului 112. Documentul va conține descrierea situaţiilor de urgenţă, informațiile despre victimă, locul aflării apelantului, termenul în care s-a reacționat și rezultatul intervenției serviciilor specializate de urgenţă.

Accesul la Registru va fi oferit instituțiilor de profil în baza unei cereri cu specificarea numelui, prenumelui și funcției deținute de către solicitant. În același timp, Regulamentul mai conține măsuri care vin să asigure securitatea și confidențialitatea datelor prelucrate.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *